Elektronická prihláška je jednou z možností, ako prísť ku nám študovať.
Klikni na ikonu počítača a výplňaj.
V prípade potreby sa obráť na nás buď prostrednítcvom kontaktov alebo FB stránky.

prihlaskapng