Nezakladáme si len na "bifľovaní" teoretických informácií. Každý správny inžinier si to musí "omakať"
a tak štúdium úzko prepájame aj s významnými podnikmi nielen na Slovensku:

firmypng